ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี

Home Theme 10

ตสน.วันนี้

เชิญชมนิทรรศการ ภาพสีน้ำทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดแสดงนิทรรศการ “ภาพสีน้ำทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2566 ณ โถงอาคารราชวัลลภ กระท…

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.4/4408  เรื่อง เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า คณะกรรมการค…

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0923.04/567 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  เรื่อง คำแนะนำการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา 2566 โดยกระทรวงสาธารณสุข มีการกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันโรคติดต่อที…

แบบตอบวัดEIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอประชาสัมพันธ์แบบตอบวัดEIT (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่…

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS & UPDATE
ดูทั้งหมด

คู่มือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

NEWS & UPDATE
ดูทั้งหมด

ส่งข้อความถึงหน่วยงาน

ส่งความคิดเห็น

สามารถสอบถามช่องทางนี้

ร้องเรียน / ส่งข้อความ

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285 ส่งข้อความเสนอแนะ

ทุนพระราชทาน มทศ.

อ่านต่อ

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285 ส่งข้อความเสนอแนะ

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวประกาศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top